کرمانشاه » اجتماعی » اقتصادی
کد خبر : 278700
جمعه - 3 تیر 1401 - 16:23
مسئولیت جدید یارتبار در کیش:

معاون مالی اقتصادی شهرداری کرمانشاه، معاونت مالی و اداری عمران و خدمات کیش شد

معاون مالی اقتصادی شهرداری کرمانشاه، معاونت مالی و اداری عمران و خدمات کیش شد