برگزیده ها » کرمانشاه » اجتماعی » گفت و گو
کد خبر : 8374
سه شنبه - 16 مرداد 1397 - 10:01

هزار خانوار مددجو کرمانشاهی بیمه حوادث شدند

هزار خانوار مددجو کرمانشاهی بیمه حوادث شدند
به گزارش طلوع کرمانشاه، حسین خدرویسی با بیان اینکه اکمیته امداد برای تحت پوشش قرار دادن مددجویان با یکی از معتبرترین شرکت‌های بیمه‌ای قرار داد همکاری منعقد کرده است، افزود: خانوار‌های تحت حمایت این نهاد در برابر خطرات و حوادثی همچون آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، طوفان، آوار و سقوط از ارتفاع بیمه شده اند.
وی با اشاره به اینکه بیمه بخشی از هزینه‌های ناشی از حوادث تمامی اعضای خانوار‌های مددجو را تامین و جبران می‌کند، اظهار داشت: بیمه حوادث به مددجویان آسیب دیده، غرامت فوت یا نقص عضو و از کارافتادگی و همچنین غرامت وارده به ساختمان‌های مسکونی و اثاثیه منازل مددجویی پرداخت می‌کند.
مدیرکل کمیته امداد استان خاطرنشان کرد: سقف غرامت پرداختی به ساختمان‌های دچار حادثه در مناطق روستایی ۲۰ میلیون تومان و در مناطق شهری ۳۵ میلیون تومان است و غرامت وارده به اثاثیه منازل مددجویی در روستا‌ها ۱۰ میلیون تومان و در شهر‌ها ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.
حسین خدرویسی تاکید کرد: بیمه به سرپرستان خانوار‌های مددجویی نیز که براثر حوادث فوت شده اند تا سقف ۱۵ میلیون تومان غرامت پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: غرامت فوت ناشی از حادثه صرفا به وراث تحت حمایت کمیته امداد و غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی براثر حوادث به خود شخص حادثه دیده پرداخت می‌شود.