گودرز فهیمی رئیس گشتهای سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: طی یک بازرسی در راستای مبارزه با پدیده شوم احتکار، واحد گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری بازرسان صنعت و معدن پلیس آگاهی و پلیس اماکن نیروی انتظامی به طور مشترک موفق به کشفیاتی در سطح بازار شدند.

وی گفت: به دنبال این نظارت ها چهار انبار دپوی کالای احتکار شده درسطح شهر کرمانشاه شناسایی شد در این بررسی ها محرز شد ۶۰ دستگاه پکیج و ۴۰۰ متر رادیاتور در محل های غیرقانونی به قصد گران شدن کالای مذکور نگهداری شده بود.

وی گفت: این محتکران قصد داشتند سبب افزایش قیمت شوند و در زمان گرانی نسبت به فروش اقدام کنند که با برخوردهای انجام شده اجازه سوءاستفاده داده نشد/باشگاه خبرنگاران