پرویزی فر اظهار داشت: از مرداد ماه تا کنون ۱۲۷ تن گوشت گرم گوسفندی وارداتی در راستای طرح تنظیم بازار در کرمانشاه توزیع شده است و این روند تا زمان تعدیل قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.
وی قیمت هر کیلوگرم گوشت منجمد گوسفندی را ۲۹ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت گوشت گرم وارداتی نیز برای مصرف کننده ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان (نوع استرلیایی) و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان (نوع آسیای میانه) است.
بنا بر اطلاع رسانی پشتیبانی امور دام استان قرار بر این بود که گوشت گرم گوسفندی وارداتی ساعت ۱۵ امروز توزیع شود، اما تأخیر در خالی کردن گوشت در مراکز توزیع در نظر گرفته شده نارضاتی مردم را در پی داشت و توزیع گوشت مورد نظر به امشب موکول شد/صدا و سیما