فضل‌الله رنجبر در جلسه شورای اشتغال شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: برون رفت از وضعیت بیکاری فعلی نیازمند روانسازی کارها برای سرمایه‌گذاری است و همه باید عهد ببندیم که کارها را تسهیل کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید به طرح‌های پخته که اشتغالزایی قابل توجهی دارند بیشتر بپردازیم، خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات جاری کار زیادی در شهرستان وجود دارد.
فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه در حوزه اشتغال روستایی به خوبی در سطح شهرستان کار شده، عنوان کرد: در حوزه شهری هم باید به دنبال ایجاد اشتغال باشیم که در این بین نقش بخش‌هایی مانند شهرداری‌ها برای رونق اقتصادی شهر بسیار مهم است.
وی افزود: شهرداری حتما باید برنامه مدونی برای رونق کسب و کار در کرمانشاه داشته باشد.
رنجبر اشاره‌ای هم به طرح‌هایی که در کارتابل بانک‌ها باقی مانده داشت و یادآوری کرد: این طرح‌ها باید زودتر به مرحله عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات برسد./ایسنا