رئیس اداره محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب از تامین علوفه مورد نیاز آهوهای این منطقه در فصل سرما خبر داد و یادآوری کرد: هر ساله وضعیت علوفه در دسترس آهوها بررسی می‌شود و در صورت کمبود به صورت دستی برای آنها علوفه تامین می‌شود، در غیراینصورت آهوها یا به سمت جاده و مناطق مسکونی نزدیک می‌شوند و یا کوچ می‌کنند.
وی از پیگیری برای ارتقاء قراویز به منطقه حفاظت شده خبر داد که می‌توان با الحاق مناطق کناردستی وسعت آن را به ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار هم رساند و ادامه داد: این پیگیری تا حصول نتیجه زمان‌بر است./ایسنا