مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه گفت: ۱۶ وسیله بازی شهربازی کرمانشاه پروانه استاندارد دارد و مابقی تجهیزات تا زمان گرفتن پروانه استاندارد پلمب است.

محمودرضا نیازی درباره وضعیت استاندارد شهربازی‌های سطح استان اظهار کرد: ۱۴ شهربازی در کل استان داریم که بازدیدهای ادواری به منظور بررسی استاندارد تجهیزات آنها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تجهیزات شهربازی که استاندارد نداشته باشد پلمب خواهد شد و اجازه استفاده از آن برای مردم داده نمی‌شود.

به گفته مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه، خوشبختانه اکثر شهربازی‌های سطح استان استانداردهای لازم را دارند.

نیازی از آخرین وضعیت استاندارد وسایل بازی شهربازی کرمانشاه(جنب پل ولایت) هم یاد کرد و افزود: ۱۶ وسیله بازی این شهربازی پروانه استاندارد را دریافت کرده و گرفتن پروانه برای سایر تجهیزات نیز در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: تجهیزاتی که هنوز پروانه استاندارد دریافت نکرده اند فعلا پلمب هستند و قابلیت استفاده ندارند.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه درباره شهربازی تاق بستان (فانفار) نیز یادآور شد: این شهر بازی به دلیل استاندارد نبودن اکنون پلمب و غیرفعال است و استفاده‌ای از وسایل بازی آن نمی‌شود.

نیازی از نظارت بر مراکز بازی سرپوشیده و پارک‌های سطح استان هم خبر داد و عنوان کرد: بازدیدهای سالانه از استاندارد وسایل بازی این مراکز انجام می‌شود/ایسنا