مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت:شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد قبول تمام نظام های حقوقی از جمله اسلام قرار گرفته است، چنانکه قرآن کریم نیز در کلام نورانی خود موضوع شهادت را مطرح نموده و بدان اثر حقوقی بخشیده است.

وی افزود: بنابراین اگر احقاق حق و ابطال باطل منوط به اداء شهادت باشد، امر بر شهادت واجب است. یکی از ویژگی های ارزش مند اهل ایمان، انصاف در برخورد با برادران مسلمان و هم نوعان خویش است، این خصلت از مظاهر عدالت به شمار می آید.

مهدی قنادی بیان کرد:امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید: «از خصوصیات مؤمن این است که، در روابط اجتماعی با مردم، انصاف را رعایت می کند». بنابراین از موارد و مصادیق این خصلت ارزنده، حکم و قضاوت به حق و نیز شهادت و ایستادن بر حق است.

وی گفت: اما اموری چون: جبن و ترس، طمع، رابطه، عصبیت و ضعف اراده موجب زوال این خصلت نیکو می شود و خصلت رذیله بی انصافی و ستم پیشگی جایگزین آن می گردد و اموری چون: حکم، قضاوت به ناحق، کتمان شهادت، شهادت به ناحق، تصدیق اهل باطل و تکذیب حق را به دنبال خواهد داشت که اینها همه از آفات زبان می باشد؛ زیرا اظهار و بروز آن به وسیله زبان آشکار می شود که همه اینها موجب هلاکت آدمی و سوء عاقبت وی می گردد و آیات و روایات متعددی در مذمت و حرمت آنها وارد شده است.
– خداوند در قرآن می‌فرماید: و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن ‌را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام مى‌‏دهید، دانا است. (سوره مبارکه بقره، آیه ۲۸۳).

قنادی گفت: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هرکه شهادت را کتمان کند خداوند در برابر دیدگان مردم، گوشت او را به خوردَش دهد و این است سخن خداوند عزّ و جلّ که «و شهادت را کتمان نکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است، و خداوند به آنچه انجام مى دهید داناست».

وی ادامه داد: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: «کسى که چون براى شهادت دادن فراخوانده شود، آن را کتمان کند، همانند کسى است که شهادت دروغ دهد».

قنادی گفت:امام باقر علیه السلام ـ درباره آیه: «و هرکه شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است» ـ فرمود: [یعنى] دلش کافر است.

وی بیان کرد :بنابراین کتمان شهادت عملی گناهکارانه است و در آیات و روایات متعدد از مذمت آن بحث شده است