وی افزود: براساس این اعتبار توانستیم حدود دو فاز را در این راسته بازار با مساحت حدود ۳۵۰۰ متر مربع و ۳۳ چشمه تاق اجرا کنیم و فاز سوم نیز به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع و ۱۲ چشمه تاق در دست اجرا است.

  کارشناس فنی دفتر معاونت میراث فرهنگی کرمانشاه یادآورشد: درحال حاضر بخشی از فاز سوم مرمت در داخل راسته بازار و انتهای بازار مشرف به خیابان آیت الله زرندی باقی مانده که درحال انجام آن هستیم.

وی از اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار دیگر برای پایان مرمت راسته بازار چال حسن خان خبرداد و اضافه کرد:  هرزمان که این اعتبار تخصیص پیدا کند، فاز چهارم را برای به پایان رساندن بخشی از حدود هفت هزار متر باقی مانده از بازار و ایجاد نقطه ایستگاهی در فضای پشت بازار شروع می کنیم/ایسنا