وی ادامه داد: گوسفندانی که در خارج از کشور کشتار شده اند ذبح آنها کاملا شرعی و با حضور ناظر شرعی و دامپزشک کشتار صورت می گیرد و جنس و نژاد این گوسفندان نیز از نوع مرغوب و اصیل کشورهایی مثل استرالیا، ارمنستان، گرجستان و روسیه است .
احمدی در پاین گفت: گوشت گوسفند و گوساله، مرغ، برنج ،شکر و روغن کالاهای یارانه ای هستند که با توجه به نیاز بازار توسط این شرکت بین مردم تا تعدیل قیمتها و تنظیم بازار توزیع می شود.