بازدید سرپرست شهرداری کرمانشاه از نرده گذاری حاشیه رودخانه چم بشیر

 مهندس حامد لعل بخش سرپرست شهرداری کرمانشاه طی بازدیدی از نرده گذاری حاشیه رودخانه چم بشیر از نزدیک در جریان روند ایمن سازی حاشیه این رودخانه قرار گرفت.
مهندس لعل بخش گفت : ایمن سازی و نرده کشی حاشیه این رودخانه از خواسته های بحق شهروندان به ویژه ساکنین حاشیه این رودخانه بود که خوشبختانه این مهم تحقق یافت.
سرپرست شهرداری کرمانشاه افزود: جا دارد از اصحاب رسانه، مقامات قضایی و شهروندان عزیز که در این خصوص حساسیت نشان داده و شهرداری را یاری رساندند تقدیر و تشکر نمایم و امیدواریم بتوانیم روند خدمات رسانی به شهروندان را با سرعت و کیفیت بهتری انجام دهیم.
وی ادامه داد: شهرداری ارگانی است که تمام خدمات و فعالیت هایش با زندگی روزمره شهروندان ارتباط دارد و همین مسئله هم باعث حساسیت بیشتر مردم و افکار عمومی به ویژه اصحاب رسانه شده و به همین خاطر شهرداری و پرسنل زحمت کش آن تمام تلاش خود را جهت خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان به کار بسته اند.
شایان ذکر است در این بازدید شهردار منطقه هفت، مدیر امور شهر و تعدادی دیگر از مدیران شهرداری حضور داشتند/روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمانشاه