فاضلاب کلانشهر کرمانشاه یک معضل قدیمی است که سال هاست در خصوص آن صحبت می شود، پیچیدگی های فراوان کار باعث شده هنوز اقدام جدیی و اجرایی چندانی برای ساماندهی فاضلاب کرمانشاه انجام نشود.
تصفیه خانه قدیم فاضلاب شهر کرمانشاه برای ظرفیت همان سال ها احداث شده و اکنون که جمعیت شهر کرمانشاه به یک میلیون نفر نزدیک شده دیگر پاسخگوی فاضلاب این جمعیت نیست.
مازاد فاضلاب کرمانشاه وارد رودخانه هایی مانند آبشوران و در نهایت قره سو می شود که معضلات زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد و البته سلامت مردم شهر و خصوصا ساکنان حاشیه رودخانه ها را تهدید می کند.
اکنون با پیگیری های مسئولین مقرر شده کرمانشاه صاحب یک تصفیه خانه فاضلاب جدید و بزرگ شود و رایزنی هایی برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح از طریق بانک های جهانی انجام شده است.
بنا به گفته مسئولین، ساماندهی فاضلاب کرمانشاه و احداث تصفیه خانه فاضلاب بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و قرار شده در صورت تامین اعتبار عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه در کوتاه ترین زمان آغاز شود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه از وضعیت ناماسب فاضلاب کرمانشاه یاد کرد و فاضلاب را معضل اصلی شهر کرمانشاه دانست.
غلامحسین کاظمی اظهار کرد: تصفیه ‌خانه کنونی فاضلاب شهر کرمانشاه فقط ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت شهر را پوشش می‌ دهد و مابقی فاضلاب شهر کرمانشاه تصفیه نمی شود.
وی افزود: تصفیه‌خانه کنونی فاضلاب شهر کرمانشاه در زمانی که ساخت شده جمعیت شهر به این میزان نبوده و اکنون فقط فاضلاب یک سوم جمعیت شهر یعنی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر را پوشش می‌ دهد.
وی نبود تصفیه ‌خانه مناسب فاضلاب را معضل اصلی شهر کرمانشاه عنوان کرد که مشکلاتی را خصوصا در حوزه آلودگی رودخانه های استان ایجاد کرده است.
به گفته این مسئول، معضل فاضلاب مشکلاتی برای آلودگی رودخانه های آبشوران و قره سو ایجاد کرده است.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه ایجاد تصفیه ‌خانه فاضلاب برای شهر کرمانشاه را از اولویت ‌های مسئولین استان دانست که با جدیت پیگیری می شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: احداث این تصفیه‌خانه بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که قرار است با همکاری بانک توسعه زیرساخت آسیا تامین شود.
وی معتقد است با احداث این تصفیه خانه، مشکل فاضلاب شهر کرمانشاه حل خواهد شد و دیگر شاهد ورود فاضلاب به رودخانه های شهر نخواهیم بود.
با اجرای این طرح هم چهره نازیبای برخی از رودخانه های شهر کرمانشاه تغییر خواهد کرد و هم دیگر خطری سلامت مردم را تهدید نمی کند.
به علاوه بوی بد رودخانه های آبشوران و قره سو که خصوصا در فصل گرما بیشتر خود را نشان می دهد برطرف خواهد شد.