حیدری با بیان اینکه امروز(چهارشنبه) اوج موج بازگشت زوار است، گفت: پیش بینی می‌شود این موج تا ۱۳ آبان ادامه داشته باشد، چرا که بعد از بازگشت زوار، نیروهای خدماتی آن طرف مرز نیز باز خواهند گشت.رییس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به استقرار موکب ها در مسیر بازگشت زوار، از رانندگان خواست حتما در طول مسیر استراحت کافی در محل موکب ها داشته باشند.
وی افزود: در همین راستا به رانندگان هشدار می‌دهیم به طور جد از رانندگی در حالت خستگی وخواب آلودگی خودداری کرده و اجازه دهند همه زوار به سلامت به شهرهای خود بازگردند.وی از برخورد شدید و بدون اغماض پلیس با رانندگان متخلف خبر داد وافزود: با هرگونه حرکات مخاطره آمیز به شدت برخورد و خودروی رانندگان متخلف توقیف می‌شود.رییس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به افزایش تردد اتوبوس در محور تردد زوار گفت: تخلفات این خودریوها با دقت بیشتری رصد شده و با کوچکترین تخلف حادثه ساز به شدت برخورد خواهد شد.