وی “جعفرآباد” را یکی از مراکز بزرگ عرضه و کشتار مرغ زنده در کرمانشاه دانست و ادامه داد: در بازدیدی که از جعفرآباد داشتیم در یک خیابان نزدیک به ۱۰ کامیون حمل مرغ زنده مشاهده کردیم.بازوند معتقد است، اگر در کرمانشاه کشتارگاه قوی و قدرتمند وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. گفت: بخش خصوصی هم در این زمینه باید پای کار بیاید.

وی درباره وضعیت گازکشی مرغداری‌های استان نیز اظهار کرد: نه تنها در حوزه گازکشی صنایع، بلکه در بخش واحدهای خانگی نیز از میانگین کشور عقب هستیم و باید هرچه زودتر گازرسانی به مرغداری‌ها در قالب برنامه زمان‌بندی مشخص تعیین تکلیف شود.
بازوند افزود: اگر نیاز بود می‌توانیم از محل اعتبارات ارتقاء شاخص‌های اقتصادی مبلغی را برای تامین گاز مرغداری‌ها کمک کنیم.استاندار کرمانشاه اشاره‌ای هم به سایر مشکلات مرغداران داشت و با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در حوزه مشکلات مرغداران نیازمند کار کارشناسی است،وی خواستار تعیین تکلیف تشکل‌های فعال در حوزه صنعت مرغ استان ظرف یک ماه آینده و همچنین رفع مشکلات آنها شد.وی در ادامه بر لزوم برگزاری مستمر جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در آخرین پنجشنبه هر ماه تاکید کرد و گفت: برای عبور از شرایط کنونی کشور نیازمند تعامل بخش خصوصی و دولتی هستیم.
بازوند با بیان اینکه منافع بخش خصوصی منافع دولت هم هست، اظهار کرد: البته بخش خصوصی هم باید جانانه پای کار بیاید./ایسنا