بهرام خانی  از فعالیت حدود ۶۲۰ واحد مرغداری صنعتی در استان کرمانشاه خبر داد که ظرفیت تولید آنها بیش از ۱۰ میلیون قطعه در هر هر دوره است.وی با بیان اینکه سالانه ۶۳ هزار و ۸۰۰ تن مرغ در استان کرمانشاه تولید می‌شود، گفت: نیاز داخل استان حدود ۵۰ هزار تن است و سالانه حدود ۱۴ هزار تن ظرفیت صادرات مرغ داریم.معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به وجود ۹ کشتارگاه طیور در استان کرمانشاه، یادآوری کرد: دو کشتارگاه استان نیز مجهز به خط ۰۲ (مخصوص صادرات)هستند.

به گفته خانی،  از بیش از ۶۲۰ مرغداری استان فقط ۲۳۰ مورد آنها گازرسانی شده و تا پایان امسال حدود ۵۰ واحد دیگر گازرسانی خواهد شد.معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان در ادامه خواستار ساماندهی واحدهای غیرمجاز عرضه مرغ زنده شد و افزود: یکی دیگر از مشکلات صنعت مرغ ممنوعیت‌های صادراتی است که گاهی اعمال می‌شود.