هوشنگ بازوند با اشاره به فعالیت خرده فروشان در برخی نقاط شهر کرمانشاه گفت: متاسفانه شاهد هستیم در برخی محلات خرده فروشان بدون کمترین هراسی اقدام به فروش مواد مخدر می‌کنند و این وضعیت قابل قبول نیست.
استاندار کرمانشاه در همین راستا بر تدوین هرچه سریعتر طرح مبارزه با خرده‌فروشان مواد مخدر تاکید کرد و افزود: این طرح با همکاری دستگاه های مربوطه باید ظرف دو هفته آینده تکمیل شود.وی افزود: باید این افراد متوجه شوند که مکان امنی برای فعالیت آنها در شهر کرمانشاه وجود ندارد و باید فضا برای آنها ناامن شود.بازوند تصریح کرد: با همکاری همه دستگاه ها فاز اول این پروژه باید تا ۲۲ بهمن راه اندازی شود که در فاز اول می توان ظرفیت اسکان و اشتغال ۵۰۰ معتاد متجاهر را فراهم کرد.
بازوند تاکید کرد: این فضا اگر به وجود بیاید که هیچ‌کس با این افراد برخورد نمی‌کند، موجب هزینه‌های سنگین در جامعه می شود، چرا که مردم نیز احساس ناامنی می‌کنند.