گزارش نویس: هاشمی

بیستون شهری تاریخی و گردش پذیر است که به دلیل دربرداشتن میراث جهانی سنگ نبشته ها که گویای تمدن چندهزارساله است همواره میزبان خیل وسیعی از گردشگران می شود.
هر مهمان و توریستی که به بهانه میراث جهانی به بیستون وارد می شود باید از داخل شهرعبور کند، شهری که هنوز به دلیل محدودیت های ساخت و ساز نتوانسته جایگاه مناسبی در زمینه المان شهری بدست آورد و با محدودیت های متعددی مواجه است.
از همین رو حفظ داشته ها، فضای سبز و هر آنچه که به زیبایی شهری کمک می کند اهمیت دوچندان دارد، این در حالیست که چندی پیش خبری در زمینه قطع ده ها چنار در حاشیه پایگاه میراث جهانی بیستون در فضای مجازی منتشر شد و ادعا شد که مالک برای این امرمجوزهای لازم را اخذ کرده است.
درختان قطع شده، خشک، شکننده و پژمرده بودند
در همین راستا شهردار بیستون به خبرنگار طلوع در کرمانشاه گفت: این قضیه در دو ماه اخیر اتفاق افتاد ولی هم اکنون و با تاخیر رسانه ای شد و عکس های این درختان دست به دست شد.
شورش فرامرزی ادامه داد: زمین این درختان در حوالی دفتر مدیریت پایگاه میراث فرهنگی بیستون قرار دارد و ناگفته نماند که هنوز بافت کشاورزی بیستون در داخل بافت شهری قرار گرفته است.

ملک شخصی است و به شهرداری تعلق ندارد
فرامرزی ادامه داد: براساس بررسی های بعمل آمده، آن ملک شخصی است و جزء فضای سبز شهرداری نیست و از سوی دیگر درختان هیچکدام سرزندگی و شادابی خود را نداشته اند و بیم آن می رفت که هرآن بر سر رهگذران فرود آیند.
شهردار بیستون ادامه داد: این زمین و ملک شخصی است که در پشت شهرک الزهرا بیستون در نقطه گردشگری میراث فرهنگی قرار دارد.
**درختان سوخته تهدیدی برای رهگذران بودند
معاون حفاظت از پایگاه میراث جهانی بیستون نیز در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: در کنار محوطه میراث جهانی بیستون تعدادی زمین با مالک خصوصی وجود دارد که به کشاورزان تعلق دارد
این درختان از آتش سوزی که در چند سال پیش به وقوع پیوست در امان نماندند و تنه آنها دچار سوختگی شد.
نعمتی با بیان اینکه وزش باد در بیستون امری همیشگی است ادامه داد: بیم آن می رفت که درختان سوخته و آسیب دیده بر اثر وزش باد شکسته شوند و جان رهگذران را به خطر اندازند.
وی با تاکید براینکه در ابتدا در برابر این درخواست اجازه ای از سوی ما داده نشد افزود: در پاسخ به این درخواست از متقاضی خواستیم که حتما باید نظریه کارشناسی در پی این اقدام باشد و کارشناسانی از سوی منابع طبیعی و شهرداری برای بررسی حاضر شوند.
به گفته نعمتی، در ختان چنار به صورت مجدد رشد دارند و جوانه می زنند ولی این درختان دارای تنه ای سوخته و ناسالم بودند.
وی ادامه داد: براساس قانون یونسکو و در عرصه میراث جهانی بیستون قانونی مبنی برعدم قطع درخت وجود ندارد، و در صورت صلاحدید صدور مجوز برای این کار وجود دارد و براساس قانون ضابطه و حرائم درختکاری در این مناطق ممنوع است با این وجود نهایت تلاش برای حفظ فضای سبز خواهد شد.