این روزها در هر گوشه از خیابان های شهرهای بزرگ، کارگران ساک به دست یا کوله پشتی کوچک بر پشت به چشم می‌خورند که در حاشیه میادین اصلی شهر و یا خیابان‌های شلوغ پایتخت، خودروهای عبوری را با چشم دنبال می‎کند تا شاید او را برای کار روزانه سوار کنند.این ماجرای هر روز کارگرانی است که برای تامین مخارج زندگی از اقصی نقاط کشور برای کسب درآمد در کلانشهرها حضور پیدا کرده‌اند. با تغییر فصل‌ها فعالیت کارگران فصلی و معیشت آنها هم متحول می‌شود. برخی از آنها در زمستان و برخی در تابستان کار‌هایشان رونق می‌گیرد.  کارگران فصلی تنها سه تا هشت ماه از سال مشغول به کار هستند و در باقی سال بیکار هستند یا روی به کارهای دیگری می‌آورند. با اینکه به صورت رسمی آماری از تعداد کارگران فصلی در کشور وجود ندارد؛ اما حداقل می‌توان از این مطمئن بود که گسترده جغرافیایی حضور آ‌نها وسیع و بر اساس طبیعت و بافت اقتصادی هر منطقه از کشور متفاوت است.

 جواد اکبری با اشاره به اینکه خانه کارگر کرمانشاه بیشترین تلاش را برای ساماندهی وضعیت کارگران دارد، افزود: خانه کارگر کرمانشاه به همراه دیگر نهاد‌ها و مدیران به دنبال برنامه‌ای برای ساماندهی به وضعیت کنونی کارگران است. او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات استان کرمانشاه در بحث کارگری، ایجاد میدان‌های کارگری در بسیاری از میادین شهر کرمانشاه و دیگر شهرستان‌های استان است، افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰هزار کارگر به صورت پراکنده در برخی از میدان‌های کرمانشاه و دیگر شهر‌ها هر روز در انتظار کار هستند که  در برخی از استان‌های کشور شاهد این ساماندهی هستیم که این امر می‌تواند مزایای بسیاری برای استان و نیز کارگران و افراد جویای کار داشته باشد. ایجاد مکان ثابت برای سامان‌دهی کارگران فصلی هم می‌تواند به زیباترشدن چهره شهرمان کمک کند و هم اینکه کارگران دیگر مجبور نیستند ظل آفتاب تابستان یا سوز سرمای زمستان ساعت‌ها منتظر ترمز یک ماشین برای رهسپار شدن به محل کارشان باشند. با ساماندهی کارگران میدانی در یک مکان ثابت، دسترسی کارفرمایان نیز به کارگران ساختمانی آسان‌تر می‌شود. وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، نداشتن دستمزد کافی برای چرخاندن چرخ زندگی و عدم ارائه آموزش به کارگران ساختمانی برای ارتقای فرهنگ ایمنی از دیگر مشکلاتی است که می توان بر آن تأکید کرد./اقتصاد آنلاین