این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان ارزش لوازم آرایشی کشف شده به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال می رسد.
وی همچنین با اشاره به پلمب انبار احتکار کالا، از دستگیری فرد محتکر و معرفی وی به دستگاه قضائی خبر داد.
مرزبانی در پایان مبارزه با کالای قاچاق و احتکار شده را جزو اولویت های پلیس برشمرد و گفت: با محتکران بدون هیچ گذشتی و برابر قانون برخورد می شود./ایسنا