پنجمین نشست بررسی بیکاری استان کرمانشاه با دستور کار بررسی موانع اجتماعی توسعه اقتصادی استان در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.

وکیل احمدی عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی در این نشست با اشاره به بررسی موانع اجتماعی توسعه اقتصادی استان کرمانشاه در قالب طرح پژوهشی، اظهار داشت: موضوعاتی همچون بررسی شکل‌گیری نظام اقتصادی کرمانشاه و در نظر گرفتن نقش تحولات سیاسی، اصلاحات ارضی و گذار جمعیتی، بررسی فرهنگ اقتصادی شهروندان کرمانشاهی، بررسی موانع توسعه اقتصادی استان از نگاه مردم و ارائه مدل‌های پارادایمی موانع اجتماعی توسعه اقتصادی استان از دیدگاه صاحب نظران از مهمترین اهداف این پژوهش هستند.

وی پارتی بازی، فقر فرهنگی، فقدان برنامه‌ریزی، مرزی بودن، فقدان بنگاه و شرکت، فقدان کارخانه، اعتیاد، فقر اقتصادی، مدیریت ضعیف، عدم مسئولیت‌پذیری مردم، تورم و گرانی، مهارت کم، مسئولین غیربومی و خشونت مردم را از موانع توسعه اقتصادی اولویت‌دار استان از دیدگاه مردم برشمرد.

در ادامه علیرضا رشیدی عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه رازی تنبلی را موانع اجتماعی توسعه اقتصادی استان کرمانشاه دانست و گفت : امام باقر(ع) می‌فرماید: تنبلی برای دین و دنیا زیان‌آور است.

وی با اشاره به ضعف سیستم آموزشی در کشور، سیستم آموزشی ناکارآمد استان را یک عامل بیکاری نسل جوان دانست و گفت: آیا فرهنگ آموزش عالی ما باعث جدایی نیروهای مولد شده است؟

در ادامه محمدرحیم صفری عضو هیأت علمی دانشگاه، ناکارآمدی دولت را از دلایل رشد بیکاری و موانع توسعه اقتصادی دانست و گفت: دولت باید کارآمد شود تا جامعه اصلاح شود و استراتژی توسعه در کوتاه مدت باید تعریف شود.

مجتبی قبادی مدیر کل جذب سرمایه‌گذاری استانداری کرمانشاه در ادامه به نقش سیستم‌های آموزشی در توسعه استان اشاره و تصریح کرد: تشکیل این جلسات برای ایجاد وفاق و همدلی و حرکت جمعی به سمت توسعه است و امیدوارم این جلسات به خروجی و راهکاری بی‌انجامد.

فضل‌الله رنجبر فرماندار کرمانشاه در ادامه با تشکر از عوامل برگزاری این هم اندیشی گفت : نگاه دولتی و گرایش به استخدام اداری و کار دولتی به عنوان یک مانع توسعه در این پژوهش مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به ضعف بخش خصوصی در استان کرمانشاه افزود: بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، کارآفرینی در استان کرمانشاه ضعیف است و ما به یک نهضت خصوصی‌سازی و فعال کردن بخش خصوصی به لحاظ فکری و فرهنگی نیاز داریم.

رنجبر بیان کرد: فرهنگ کار در کرمانشاه ضعیف است و هنوز نگاه بسیاری از خانواده‌ها به استخدام دولتی و کار کارمندی است و متاسفانه این فرهنگ باعث یک سری عقب ماندگی‌ها و مهاجرت شده است.

در ادامه علیرضا مرادی به مفهوم تقدیرگرایی به‌عنوان یک متغیر در بررسی موانع فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: باید بررسی کرد که آیا مردم کرمانشاه تقدیرگرا هستند؟ یعنی تمایل به حفظ وضع موجود دارند و آیا ایدئولوژی برای تغییر محیط خود لحاظ کرده‌اند؟

وی بیان کرد : واژه تنبلی به عنوان یک تبیین علمی به عنوان مانع اجتماعی فرهنگی برای توسعه اقتصادی استان در واقع توجیه مدیرانی است که قربانیان را مقصر وضع موجود می‌دانند و این ایدئولوژی سالهاست که تکرار می‌شود.

دکتر مرادی با تأکید بر اینکه موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه اقتصادی استان را نباید به بحث‌های روانشناسی و مشاوره تقلیل داد، گفت: یک قرن تجربه در جهان برای شاخص‌های توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داریم و در این نشست نباید به بیان تجربه‌های مربوط به تجربه زیسته افراد اکتفا کرد.

در ادامه یاور محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه اظهار داشت : نوگرایی و احساس به تغییر، نیاز جدّی استان است.

وی درون گرایی و نگاه مصرف گرایانه را از دیگر موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه اقتصادی استان برشمرد و گفت: فرهنگ پس انداز و آینده‌نگری در استان پایین است.

محمدی با بیان اینکه فردگراییِ منفعت طلبانه به شدت در کرمانشاه حاکم شده است، افزود: در استان این باور حاکم است که دولت می‌تواند همه مشکلات را حل کند و این نگاه باید تغییر کند و نقش دولت در توسعه کاهش یابد /باشگاه خبرنگاران