۸ میلیارد ریال سیگار قاچاق در کرمانشاه کشف شد

 پس از اطلاع ماموران پلیس آگاهی استان مبنی بر جابه جایی و انتقال مقدار زیادی سیگار قاچاق، بررسی موضوع و توقیف خودروی مورد نظر در دستور کار قرار گرفت.