وی با اشاره به اینکه شهرستان کرمانشاه در زمینه جابجایی کالاهای عمده جایگاه اول را نسبت به سایر شهرستان‌ها به خود اختصاص داده است، افزود: در حال حاضر  هشت انجمن صنفی کارگری حمل و نقل کالا و سه انجمن صنفی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار در بخش حمل و نقل کالای استان کرمانشاه مشغول فعالیت هستند./ایسنا