زلزله کرمانشاه| سرپل‌ذهاب شهر خانه‌های نیمه‌تمام+فیلم