غلامی یادآوری کرد: فرآورده‌های خام دامی علاوه بر اینکه باید ازمراکز مجاز ومورد تایید اداره دامپزشکی تهیه شود، خریداران نیز باید به تاریخ تولید و برچسب محصولات دقت کنند.

وی در ادامه عرضه گوشت ناسالم و خارج از چرخه مجاز کشتارگاهی را مشمول برخوردهای سخت دامپزشکی دانست و گفت: ضبط و امحاء  دام و طیور کشتار شده و معرفی به مراجع قضایی از عواقب این کار است.
این مقام مسئول در ادامه از مردم خواست در صورت مشاهده اینگونه موارد، مراتب را از طریق شماره ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند./ایسنا