مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ضمن تقدیر از همراهی شهروندان، از مشترکین مناطق یادشده خواست نسبت به ذخیره سازی آب موردنیاز خود اقدام لازم را به عمل آورند.