یکی از مهمترین بخش های بازرگانی داخلی که همواره افراد زیادی را مشغول به کار می کند بازار است.

در استان کرمانشاه که نرخ بالای بیکاری را داریم اولین راهی که برای درآمد زایی به فکر مردم می رسد، باز کردن یک مغازه است.

هر فردی سعی می کند اندک سرمایه ای جور کند و یک مغازه بزند و‌همین امر باعث بالا رفتن امار واحدهای صنفی در کرمانشاه شده است.

سرانه واحد صنفی در کرمانشاه از میانگین جهانی و حتی کشور بسیار بالاتر است.

نتیجه این امر در درجه اول رکود در بازار و‌ کاهش درآمد مغازه داران است.

وقتی که در هر صنف خاص صدها مغازه داریم تعداد مشتریانی که به هر مغازه مراجعه می کنند و در نتیجه درآمد مغازه کم می شود.

این شرایط گلایه بازاریان و‌خصوصا قدیمی های بازار را به همراه دارد که دچار کسادی شده اند.

مجتبی محمودیان صاحب یکی از لباس فروشی های کرمانشاه است و می گوید: هر کس دو‌میلیون سرمایه جور کرده و با آن لباس خریده و‌ مغازه باز کرده است.

وی افزود: برخی پارکینگ و ورودی خانه هایشان را در کوچه پس کوچه ها به لباس فروشی تبدیل کرده اند.

این بازاری کرمانشاهی از روند رشد مغازه های بزرگ لباس فروشی در شهر هم یاد کرد و ادامه داد: مغازه های چند صد متری در شهر باز شده اند که هریک در چند طبقه انواع لباس را عرضه می کنند و چند نفر هم فروشنده دارند اما گاهی یک نفر هم در مغازه هایشان نیست.

وی معتقد است این روند لباس فروشی های متوسط شهر را به زمین زده و بسیاری از آنها مغازه خود را تعطیل کردند.

شهرام صبوری مغازه اغذیه فروشی دارد و‌ از آمار بالای مغازه های فست فود و اغذیه در شهر یاد کرد.

وی گفت: در هر خیابان چند ساندویچی، فلافلی و‌ اخیرا مغازه پیتزاهای ارزان قیمت باز شده است.

این شهروند افزود: برخی از این مغازه ها پول کرایه و‌مواد اولیه خود را در نمی آوردند و باید تعطیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید محدودیتی برای صدور پروانه کسب اعمال شود تا این میزان مغازه باز نشود.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه نیز از مازاد واحدهای صنفی در کرمانشاه خبر داد و گفت: تعداد واحدهای صنفی در کرمانشاه از استاندارد جهان و‌ میانگین کشور بالاتر است.

حسین بیات دلیل این امر را آمار بالای بیکاری استان دانست و افزود: هر کس سرمایه ای جور می کند و با آن مغازه می زند.

به گفته رئیس اتحادیه تریکو و پوشاک کرمانشاه بسیاری از این افراد چون آشنایی چندانی با بازار ندارند بعد از مدتی ورشکسته می شوند و باید تعطیل کنند.

وی رکود بازار را نیز پیامد دیگر این امر دانست و تاکید کرد: بازار کرمانشاه اکنون دچار رکود شدید و کاهش درآمد شده و بسیاری از بازاریان تعطیل کردند.

بیات خاطرنشان کرد: کار به جایی رسیده که مغازه داران ترجیح می دهند مغازه خود را بدون دردسر اجاره بدهند تا حداقل درآمد مطمئنی داشته باشند.