پریا امیری پریان – خبرنگارطلوع کرمانشاه: در میان هم شاگردی ها شغل پدر و مادر دانش آموزان را نپرسیم! نپرسیم تابستان خود را چگونه گذرانده اید؟!

بیاییم با آغاز فصل پاییز و شروع سال تحصیلی با شاگردانمان مهربان باشیم!

باشروع مدرسه آموزگاران اولین سوالی که از شاگردان خود می پرسند شغل والدین، میزان تحصیلات و محل زندگی آنها است. اغلب اوقات نیز برای آشنایی دانش آموزان با یکدیگر این پرسش و پاسخ ها در جمع همکلاسی ها مطرح می شود.

هر چند اطلاع مدرسه و معلم از وضعیت خانوادگی و روحی دانش آموزان امریست ضروری و واجب،اما این روزها شاید دانستن اینکه دانش آموزی پدرش پاکبان، نگهبان، پزشک یا مهندس است در جمع دوستانش کار واجبی نباشد!

گفتن وشنیدن اینکه یک دانش آموز تابستان خود را با سفر در کشورهای خارجی و ویلاهای شمال کشور گذرانده است و دانش آموز دیگر برای کمک به اقتصاد خانواده مجبور شده تمامی سه ماه تابستان خود را سخت کار کند،شاید برای دختران و پسران دانش آموز در حضور دوستان دیگرش پسندیده نباشد. این اطلاعات می تواند برای کمک و نزدیکی بیشتر مربیان مدرسه با وضعیت دانش آموزان در جای دیگری بایگانی گردد.

خانم و آقای معلم دلسوز و زحمت کش، بیاییم با کودکان کار،دانش آموزی که فرزند طلاق است و یا شاگردی که پدر یا مادرش در قید حیات نیستند و در کنار ناپدری و نامادری خود زندگی می کند،از لحاظ روحی به مهر رفتار کنیم!