امامی نیا ادامه داد: شرکت پالایش نفت کرمانشاه یک مجموعه صنعتی بخش خصوصی است اما مدیران شرکت همواره توجه خاصی به مسائل و مباحث فرهنگی داشته و اجرای برنامه‌های دینی و مذهبی جزء اولویت های اصلی شرکت می باشد.
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پالایشگاه کرمانشاه در پایان گفت: برگزاری مسابقات قرآنی تنها یکی از برنامه های تدوین شده فرهنگی با مدیریت بخش خصوصی در این شرکت می باشد و در آینده نیز مناسبات های مختلف مذهبی و ملی با حمایت همه جانبه شرکت پالایش نفت کرمانشاه تداوم خواهد داشت.