برای اولین بار یک زن پستی مهم را در شهرداری بر عهده گرفت:
نگاه ویژه سرپرست شهرداری کرمانشاه به زنان
به گزارش طلوع کرمانشاه با حکم مهندس حامد لعل بخش سرپرست شهرداری کرمانشاه خانم مهندس مریم متعالی به عنوان سرپرست اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری منصوب شد.

🔻 با توجه به اهتمام دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به گماردن زنان در مدیریت های مهم که در اقصی نقاط کشور رخ داده است در طول تاریخ شهرداری کرمانشاه این برای اولین بار است که یک زن در این پست حساس به کار گرفته می شود ،
بدون تردید نقش زنان در اداره بخشی از امور جامعه و بخصوص شهرداری ها به عنوانی نهادی که ارتباط مستقیمی با مردم دارد می تواند بسیار حائز اهمیت باشد ، حساسیت این انتصاب از این جهت مهم می باشد که اداره کل بازرسی یکی از اداراتی است که می تواند در سالم سازی ساختار شهرداری نفش بسزایی ایفا نماید ، این اداره کل می تواند با ایفای نقش خود به عنوان چشمان تیز بین مدیریت کلان شهرداری و نظارت فنی و دقیق بر روند اجرای پروژه ها و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی و نقش بسزایی در روند رو به رشد امورات کلان شهرداری داشته باشد چیزی که شاید بیش از این مغفول مانده است و نشانه های زیادی از آن دیده می شود.
این مهم به نوعی نشأت گرفته از دید مثبت سرپرست شهرداری کرمانشاه به زنان و اعتقاد به توانایی این قشر از جامعه است دیدی که با آغاز اصلاحاتی مهم در شهرداری توسط مهندس حامد لعل بخش انجام گرفته و امروز شاهد هستیم که یک زن توانسته پستی مهم و تاثیرگذار را مدیریت کند.