به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طلوع کرمانشاه، در راستای جدا سازی اراضی ملی از اراضی کشاورزی، خط تنسیق پلاک چشمه سفید تلوکی به طول ۶ کیلومتر با خلع ید عملی ۱۲ هکتار و حفاظت مشارکتی ۶۰۰ هکتار در شهرستان دالاهو به اتمام رسید.

بر پایه این گزارش، اداره کل منابع طبیعی با هماهنگی با شرکت جهاد نصر، اقدام به انتقال بیل مکانیکی با کمر شکن به روستای هوکانی در دالاهو نمود.

طول خط تنسیق روستای هوکانی برای اجرا ۱۰ کیلومتر می‌باشد که از امروز اجرای طرح زیر نظر ناظر پروژه آقای مهندس آرمیده و بر اساس نقشه اجرای مقررات ماده ۵۶ شروع گردید.

روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دالاهو اعلام میزان خلع ید منابع ملی تصرف شده در این روستا را به روزهای آینده موکول کرد.