سعید سلیم ساسانی در گفت‌وگو با خبرنگار طلوع، با اشاره به روند رضایت بخش احداث تونل قطار شهری کرمانشاه اظهار داشت: هم اکنون دو پیمانکار در حال احداث تونل های قطار شهری کرمانشاه و ایستگاه های فاز اول پروژه هستند.

سلیم ساسانی گفت: خوشبختانه روند قابل قبولی مشاهده می شود، هر چند انتظار می رود با پیش بینی اعتبارات بیشتر و رفع موانع موجود، تامین تجهیزات، احداث ایستگاه های روگذر، شروع عملیات روسازی و نهایتاً نصب ریل و… شاهد تسریع در روند احداث کل پروژه باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اعتبارات و شرایط مالی پروژه گفت: اعتبار سالجاری پروژه بالغ بر۵۲۰میلیارد ریال است که از این میزان هم اکنون مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی جهت احداث قطار شهری کرمانشاه تخصیص یافته و مطالبات تمامی پیمانکاران تا کنون از کارفرما پرداخت شده است.

ساسانی با اشاره به جو سازی و شایعات اخیر در فضای مجازی، اظهار داشت: تا این لحظه هیچ مشکل و مطالبه مالی با پیمانکاران اصلی پروژه نداریم و روند پرداخت مطالبات بر اساس ارائه مستندات بر اساس روال قانونی و طبق قرارداد ادامه دارد.