وی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات زلزله، امسال اعتباراتی را برای تاسیسات تخریب شده کنار این چشمه اختصاص داده‌ایم تا بزودی شاهد شکل گیری تاسیسات بروز گردشگری در اطراف این چشمه و جذب گردشگر برای آن باشیم.

قادری عنوان کرد: همچنین اخیرا در چشمه آب گرم روستای کارخانه کنگاور اقداماتی شروع و یک مجتمع ورزشی آنجا احداث شده تا در بحث آب درمانی فعالیت داشته باشد.

وی تصریح کرد: به سرمایه گذار این پروژه پیشنهاد داده‌ایم تا برای رونق فعالیتش، با استفاده از تسهیلاتی که در اختیار او قرار خواهیم داد، اقدام به تاسیس زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در ادامه اعلام کرد: چشمه آب گرم هرسین نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم استان برای بحث آب درمانی و جذب گردشگر است، اما نیازمند این هستیم که سرمایه گذاران برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در محل این چشمه پای کار بیایند.

وی خاطرنشان کرد: چشمه‌های آب گرم کرمانشاه این ظرفیت را دارند که ما نیز بتوانیم همانند سرعین به یک قطب برای آب درمانی در ایران تبدیل شویم، اما نیازمند ورود سرمایه گذاران هستیم که البته ما نیز به آنها تسهیلات خوبی اعطا خواهیم کرد/ایسنا