به گزارش طلوع، خلیل حیدری اظهار داشت: در ۷ ماهه سال جاری ۵۲۹ میلیون و ۲۶۵ هزارو ۸۴۸ دلار کالا با وزن یک میلیون و ۵۳۹ هزارو ۸۰۹ تن  در گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه  اظهار و صادر شده است که  نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۲ درصدی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه اظهار داشت: دراین مدت تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه  ۳۹۱ میلیون و  ۷۲۵ هزار و ۸۸۸ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۱۷۶ هزارو ۶۰۸ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۴۱ درصد افزایش  و از حیث وزن نیز ۲۶ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در۷ ماهه سال جاری  گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه  به خود اختصاص داده است.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه بیان داشت: دراین مدت نیز تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۹۳ میلیون و ۹۴ هزارو ۵۱۹ دلار کالا به وزن ۲۲۴ هزارو ۹۲۶  تن بوده که جایگاه دوم را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده است.

خلیل حیدری خاطر نشان کرد: در ۷ ماهه  سال جاری تشریفات صادرات از گمرک خسروی ۳۲ میلیون و ۱۵ هزارو ۸۰۰ دلار کالا به وزن ۱۲۱ هزارو ۴۹۸ تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۱۷ درصد افزایش داشته است.

  وی همچنین افزود: تشریفات صادرات گمرک پاوه نیز ۱۲ میلیون و ۴۲۹ هزارو ۶۴۱ دلار کالا به وزن ۱۶ هزارو ۷۷۴ تن می باشد.

 مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی، ظروف ملامین، کیسه نایلونی، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیمان، رخام پولیش داده شده، پروفیل بامقطع ازآهن یافولادگرم نوردشده، کیسه کلوست، جوال وکیسه برای بسته بندی کالا از نوار پلی اتیلن، عنوان نموده و افزود: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.