چامه گفت: امسال با عنات ویژه مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی مبلغ ۳۸ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در ۱۹ حوزه آبخیز در سطح ۱۴ شهرستان استان  اختصاص پیدا کرده که تاکنون ۳۵ درصد این رقم جذب شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ادامه داد: تاکنون عملیات اجرایی سه پروژه از این ۱۹ پروژه به اتمام رسیده و پیش بینی می شود تا قبل از بارندگی‌های زمستان عمده این پروژه‌ها به اتمام برسد.

وی ادامه داد: این پروژه ها عمدتا در مناطق سیل خیز و بحرانی استان مخصوصا در مناطق شهری و روستایی در معرض خطر سیلاب در حال اجرا بوده و یا اجرا شده است.

 

چامه ادامه داد: امسال از محل اعتبارات استانی هم  مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در استان کرمانشاه در نظر گرفته شده که تاکنون ۳۰ درصد آن تخصیص پیدا کرده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: این اعتبارات بیشتر به منظور کاهش سیلاب، تغذیه آبخوانها، حفاظت از خاک در دشتهای بزرگ و حوزه‌های آبخیز شهری و مناطق بحرانی استان در نظر گرفته شده و به وسیله این اعتبارات علاوه بر اجرای عملیات آبخیزداری جدید، سازه‌های کنترل سیلاب سال‌های قبل که نیاز به مرمت و بازسازی دارند، اصلاح می‌شوند. خصوصا در حوزه های شهری جنوب شهر کرمانشاه مانند حوزه های آبخیز چمن، چشمه سفید و سراب قنبر که منتهی به رودخانه آبشوران می‌شوند.

 وی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در سنوات قبل توانسته سیلاب حوضچه‌های شهری جنوب شهر کرمانشاه مخصوصا حوزه آبخیز رودخانه آبشوران را به خوبی کنترل کند.

 چامه گفت: عملیات آبخیزداری و کنترل سیلاب این حوضچه شامل یازده دستگاه بند خاکی بوده که حجم سیلاب آبشوران را به ۵۰۰ هزار مترمکعب در هر واقعه سیلاب کاهش می‌دهد.

این مسئول با اشاره به در نظر گرفته شدن اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای ۱۳ شهرستان از محل اعتبارات استانی، گفت: ۱۰.۵ میلیارد تومان از این اعتبارات برای انجام پروژه های آبخیزداری و کنترل سیلاب در شهرستان کرمانشاه اختصاص داده شده است/ایسنا

گردآوری و تدوین:محسن مهدوی شاه ملکی