این مسئول متذکر شد: رانندگان سرویس مدارس باید اطلاعات خود و خودرو را در سامانه سپند به آدرس www.irtusepand.ir تا تاریخ ۱۰ آذر از طریق دفاتر پیشخوان دولت ثبت نمایند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: تا کنون در حدود ۸۶ هزار راننده سرویس مدرسه اطلاعات آنها ثبت شده و اطلاعاتشان توسط شهرداری‌ها تایید گردیده است.

تدوین:ایوب رحیمی