رئیس اتحادیه قصابان کرمانشاه عمده دلیل کاهش قیمت گوشت در بازار را مربوط به کاهش هزینه‌های کشتار دانست که منجر به پایین آمدن ۱۰ هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز شده است.

به گفته آمویی هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در بازار از ۸۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، گوشت گوسفندی از ۱۰۵ هزار تومان به ۹۳ هزار تومان و گوشت چرخ شده نیز از ۸۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان کاهش یافته است/ایسنا

تدوین:سارا یاری