وی یادآور شد: بنا به برآوردهایی که سرمایه گذار داشته اجرایی شدن این پروژه می‌تواند ۷۰ نفر اشتغالزایی مستقیم را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر به جذب گردشگران بیشتری در پاوه منتهی شود/ایسنا

تدوین:پریسا کرمی