وی با اشاره به روز گرامیداشت مقام شهردار افزود: در جلسه کمیسیون فرهنگی_گردشگری و شهرهوشمند پیشنهاد شد روز شهادت شهید مهدی باکری، با عنوان روز شهردار نامگذاری شود.
در ادامه امیری از برگزاری جلسات سه ماه یکبار به میزبانی یکی از اعضاء کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری خبر داد و افزود: در جلسه این کمیسیون همچنین مقرر گشت سهم شهرداری از جرائم رانندگی مشخص و راهکارهای دریافت این سهم تعیین شود.
وی در ادامه افزود: کمیسیون عمران و شهرسازی نیز برگزار گردید و مصوباتی همچون بازآفرینی فضای شهری با تاکید بر بافت‌های تاریخی‌شهر و تغییر رویکرد از شهرها از ماشین محوری به انسان محوری داشته است.
امیری در پایان با تقدیر ویژه از مجموعه مدیریت شهری در برگزاری شایسته این اجلاس افزود: با توجه به برگزاری احسن این اجلاس در بیانیه کمیسیون‌های تخصصی از میزبانی شایسته کرمانشاه تجلیل به عمل آمد.