منصوبی در ادامه با انتقاد از رقابت میهمانسراهای دولتی با هتل‌ها در کرمانشاه، عنوان کرد: براساس قانون میهمانسراهای دستگاه‌های دولتی تنها می‌توانند کارمندان زیرمجموعه وزارت خود را پذیرش کنند و حق پذیرش مسافر متفرقه را ندارند، اما متاسفانه در کرمانشاه خلاف قانون انجام می‌شود.

وی یادآورشد: تعداد میهمانسراهای دولتی در کرمانشاه بالاست و برخی از آنها هم ظرفیت زیادی برای پذیرش میهمان دارند که این مسئله باعث شده تا به جذب گردشگر و مسافر متفرقه اقدام کنند و برای هتل‌ها به عنوان رقیب سرسختی مطرح شوند.

این فعال حوزه هتلینگ در کرمانشاه در ادامه خواستار حذف مالیات برارزش افزوده هتل‌های استان شد و گفت: اگر ارزش افزوده هتل‌ها حذف شود، نرخ اقامت در هتل‌ها نیز حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

وی یادآورشد: هتلداران استان هیچکدام راضی به افزایش نرخ اقامت در هتل‌ها نیستند، چراکه بیشترین ضرر آن به خود ما برخواهد گشت و کاهش مسافر را برایمان بدنبال دارد/ایسنا

تدوین:پیام اسماعیلی