رییس پلیس راه کرمانشاه ادامه داد: رانندگان باید توجه داشته باشند که همیشه از سمت راست حرکت کرده و هنگام سبقت و یا تغییر مسیر از علایم هشدار دهنده استفاد و خودرو را به آرامی و دقیق کنترل کنند چراکه تغییر مسیر ناگهانی در جاده لغزنده موجب سرخوردن وسیله نقلیه می شود.

وی خاطرنشان کرد: در هنگام بارندگی چراغ های خودرو را روشن نگه دارید و با چراغ های جلو با نور پایین حرکت کنید چون نور این چراغ ها موجب می شود خودرو از دور دیده شود.

سرهنگ حیدری در پایان گفت: هنگام بارندگی و لغزنده شدن معابر سرعت تردد کاهش یافته و باعث کندی حرکت می شود از همین رو باید با مدیریت زمان سفر از عجله و شتاب پرهیز شود تا شاهد وقوع تخلف که به دنبال آن سوانح رانندگی است جلوگیری شود.

تدوین:محسن مهدوی