وی افزود: مسیر بیستون-تاقبستان مسیری حدودا ۳۰ کیلومتری است که تملک اراضی آن هزینه بسیار بالایی می‌خواهد، ضمن اینکه بخشی از این اراضی نیز متعلق به نیروهای مسلح است و محدودیت‌های نظامی در آن وجود دارد و باید از ستاد کل نیروهای مسلح برای آزادسازی آنها مجوز گرفته شود.

فرامرزی با بیان اینکه قرار است در طول این مسیر ۳۰ کیلومتری واحدها و پروژه های گردشگری و اقتصادی تعریف شود، گفت: در این مسیر مناطق طبیعی بکری مانند “چالابه”  وجود دارد که کم دیدن یا ندیدن آن در این پروژه می‌تواند منجر به تخریب این منطقه بکر شود.

وی افزود: گسیل گردشگران به سمت این منطقه بکر طبیعی قطعا تهدیدی برای این منطقه محسوب شده و به تخریب آن منتهی می‌شود.

فرامرزی با اشاره به حضور بخش خصوصی در این پروژه گفت: آنطور که مشخص شده قرار است پروژه های این مسیر توسط بخش خصوصی اجرا شود و با وجود بخش خصوصی ضعیفی که داریم قطعا نمی‌توان پروژه های بزرگ و زیادی در طول این مسیر ۳۰ کیلومتری اجرا کرد.

شهردار بیستون دیده نشدن طرح جامع شهر بیستون در طرح کریدور گردشگری تاقبستان-بیستون را اشکال دیگر این طرح عنوان کرد وافزود: آنطور که در جریان هستم در این زمینه با شهرداری کرمانشاه هم هماهنگی صورت نگرفته است.

فرامرزی با اشاره به هزینه های سرسام آور اجرای این طرح، گفت: نباید یک پروژه را آنقدر بزرگ ببینیم که به حد یک رویا در بیاید و نتوانیم آن را اجرایی کنیم.

وی افزود: معتقدم چنانچه به جای این پروژه ساخت کانون های گردشگری در فواصل مختلف در این مسیر در دستور کار قرار می‌گرفت، نتیجه بهتری به همراه داشت و حصول به نتیجه هم واقعی‌تر می‌نمود.

فرامرزی به شهرک الزهرا(س) شهر بیستون اشاره کرد و افزود: این شهرک قابل تبدیل به دهکده نمونه گردشگری مشابه “نمک آبرود” است. تملک اراضی این شهرک حدود ۳۶ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که در مقابل اعتبارات برآوردی کریدور گردشگری تاقبستان-بیستون رقم بسیار ناچیزی است و اجرای این طرح می‌تواند نقش چشمگیری در رونق گردشگری منطقه و شهر بیستون داشته باشد.

شهردار بیستون با بیان اینکه کریدور گردشگری تاقبستان-بیستون نیازمند کار کارشناسی بیشتری است، گفت: این پروژه باید در یک جمع علمی و کارشناسی چکش کاری شده و مزایا و معایب آن احصا شود.

وی تصریح کرد: چنانچه چندین ماه برای کارشناسی این پروژه وقت صرف کنیم ارزش دارد، چرا که بعد از آن، انجام یا عدم انجام این پروژه کارشناسی شده و با حساب و کتاب است.

فرامرزی هرگونه شتاب و عجله دراین طرح را به ضرر استان دانست و افزود: طرح های مشابهی داشته ایم که از جمله بارزترین آن “منوریل” است که بدون کار کارشناسی اجرا و اکنون به “آیینه دِق” مردم استان تبدیل شده و به نظر می‌رسد پروژه گردشگری تاقبستان-بیستون با این اشکالات و حجم بالای اعتبارات و سرمایه گذاری مورد نیاز “منوریل دوم” استان خواهد بود/ایسنا

تدوین:ایوب رحیمی