احسانی با بیان اینکه شهرداری یک موسسه عمومی و عام المنفعه است، گفت: هرگونه درآمد برای همان شهر هزینه خواهد شد برهمین مبنا تنظیم و اخذ عوارض محلی در این زمینه می تواند کارگشا باشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه تصریح کرد: شرط تنظیم عوارض محلی این است که عادلانه باشد و به مردم فشار وارد نشود تا از قبل آن برای شهر هزینه شود.

این مسئول با بیان اینکه سرانه درآمد در شهر کرمانشاه پایین است، عنوان کرد: در صورتی که هر فرد کرمانشاهی صدهزار تومان در سال عوارض محلی بپردازد می تواند گامی موثر برای خدمات رسانی شهرداری به مردم باشد.

احسانی در مورد بودجه سال آینده نیز تصریح کرد: هنوز برنامه بودجه به شورای شهر ارسال نشده است/مهر