وی در ادامه سخنان خود به عملکرد شرکت آب منطقه ای جهت تقویت سفره های آب زیرزمینی اشاره و اقدامات انجام شده و در حال انجام را موثر و مثبت ارزیابی نمود ، درویشی در ادامه به برون رفت از چالش کم آبی و بحران آب که در آینده زنگ خطری برای آیندگان است پرداخت و افزود تنها می‌توان با مدیریت صحیح منابع آبی واصلاح الگوی کشت ، توسعه کشت گلخانه ای با رویکرد کاهش مصرف آب ، انسداد چاههای غیر مجاز ، کنترل بهره برداری چاههای مجاز ، نصب کنتورهای هوشمند و عملیاتی نمودن برنامه سازگاری با کم آبی صیانت از این سرمایه خدادادی را محقق نمود در ادامه این نشست سالاری ضمن تقدیر از تدوین برنامه سازگاری با کم آبی توسط شرکت آب منطقه ای و دستگاههای ذیربط گفت : منابع آبی مورد توجه همه مسئولین ارشد استان میباشد و باید برنامه تدوین شده در این زمینه بصورت کامل در جلسات و با تفکیک شرح وظائف هر یک از دستگاه ها تاثیر گذار پیگیری و انجام شود ، سالاری همچنین افزود در کنار این برنامه برنامه های کم هزینه ای نیز با توجه به شرایط فعلی کشور تدوین شود و در واقع این امر به نوعی اقتصاد مقاومتی است ، تغییر الگوی کشت نیز از دیگر مباحث معاون امور عمرانی استانداری بود ، سالاری به همفکری و مشارکت هر چه بیشتر دستگاه های اجرائی استان خصوصا در بحث توسعه نیز اشاره و مطالبی را عنوان نمود . و در پایان سخنان خود خواستار انجام یک کار کارشناسی ( مهندسی ارزش ) با مشارکت و حضور همه دستگاهها برای شناخت آب مورد نیاز استان در عرصه کشاورزی و صنعت شد
سپس درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای افزود دستگاههای مرتبط در استاندارد سازی مصارف آب توافق نظر دارند و لازم است برای به ثمر رساندن آن هماهنگی های بیشتری صورت پذیرد ، درویشی با اشاره به انسداد چاههای غیر مجاز و زیان عظیم این دسته از چاهها به منابع آب زیرزمینی به اثرات و تبعات اجتماعی آن نیز اشاره نمود ، لیکن برخورد قانونی با متخلفین حوزه آب را جزء وظائف قانونی مجموعه خود دانست و اشاره نمود هماهنگی های لازم در این خصوص با ریاست محترم کل دادگستری استان صورت پذیرفته است ، وی همچنین برنامه سازگاری با کم آبی را برنامه جامعی دانست که بهره آن همه آحاد جامعه را شامل میشود ، درویشی به برنامه وزارت نیرو در این زمینه اشاره و افزود با تخصیص آب مازاد ناشی از اجرائی شدن طرح سازگاری با کم آبی میتوان چرخه اقتصادی استان را به حرکت درآورد و شاهد رونق کشاورزی و صنعت در استان باشیم .
در پایان مدیران ارشد دستگاهها نسبت به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود اقدام و موارد مطروحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

تدوین:پریسا کرمی