وی از ورود سامانه بارشی جدید به استان طی روزهای آینده خبر داد و افزود: از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده با گذر سامانه بارشی دیگری از جو منطقه، مجددا شاهد بارندگی در سطح استان خواهیم بود/فارس

تدوین:پیام اسماعیلی