وی با بیان اینکه ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مرکز استان کرمانشاه بین چهار و هشت درجه سانتیگراد در نوسان بود، گفت: در این مدت سومار با ۱۸ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرستان سنقر با صفر درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، میانگین بارش سامانه اخیر در سطح استان کرمانشاه ۳۱.۸ میلی‌متر عنوان کرد و گفت: میانگین بارندگی سال زراعی جاری ۹۳.۱ میلی‌متر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد و نسبت به بلندمدت ۹ درصد کاهش داشته است/ایرنا