احسانی تصریح کرد: برخی برای تردد این خودروهای سنگین، تعمیر و سرویس آنها در شهرک دیزل آباد را بهانه می‌کنند و این درحالی است که از سمت کمربندی غربی به دیزل آباد یک محور وجود دارد و نیازی به ورود این خودروهای سنگین به داخل شهر نیست.

این عضو شورای شهر کرمانشاه از پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر مسئولان مربوطه در این زمینه خواست تا هرچه سریعتر و پیش از آنکه حادثه‌ای تلخ در شهر رخ دهد، نسبت به ممانعت از ورود خودروهای سنگین به محورهای شهری اقدام کنند/ایسنا

تدوین:سارا یاری