دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه امکان برآورد دقیق افزایش هزینه‌های خانوار کارگری را در شرایط کنونی ممکن ندانست وگفت : نتیجه این شرایط آن است که کارگران برخی از اقلام از جمله گوشت قرمز و مرغ را کم کم از سفره‌های خود کنار می‌گذارند.علی بیگی با بیان اینکه برای دستمزد سال ۹۸ باید واقعیت زندگی کارگران در شرایط سخت کنونی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: امیدواریم یکبار برای همیشه شرکای اجتماعی به قانون پایبند باشند و نرخ دستمزد سال ۹۸ را بر اساس سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم تعیین کنند./ایسنا