احمدی در ادامه با انتقاد از صحبت‌هایی که گاها در مورد مهاجرت او عنوان می‌شود، گفت: اینها همه شایعه است و مهاجرت نکرده‌ام. متاسفانه این فرهنگ هنوز بین مردم ما جا نیفتاده که بازیکنانِ دارای عناوین متعدد جهانی هموازه از سوی کشورهای مختلف برای حضور در سمینارها و کارگاه‌های آموزشی دعوت می‌شوند تا تجربیاتشان را به دیگر ورزشکاران انتقال دهند.

وی تاکید کرد: من هم بر این اساس به کشورهای مختلف دعوت می‌شوم و به آموزش می‌پردازم. هر جا هم لازم باشد برای پرچم کشورم در میادین حضور پیدا می‌کنم و مسابقه می‌دهم/ایسنا

تدوین:پریسا کرمی