تعیین مناطق جنگی کشور در نتیجه اجرای ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه انجام شده که براساس آن مزایایی برای جبران عقب‌افتادگی مناطق جنگ‌زده در نظر گرفته شده است از جمله «رشد سالانه ۱۰ درصدی شاخص‌های توسعه، افزایش حقوق ۲۰ و ۲۵ درصدی کارکنان و دادن یک طبقه شغلی».

استان کرمانشاه برای حفظ دین و وطن، ۹ هزار و ۸۰۰ شهید، دست کم ۲۲ هزار جانباز، حدود چهار هزار شیمیایی و هزار و ۷۹۷ آزاده تقدیم انقلاب کرده که سه هزار و ۵۰۰ نفر از آنان شهید بمباران بوده اند.

استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و در طول هشت سال دفاع مقدس به طور مستقیم درگیر جنگ بود/ایرنا

تدوین:سارا یاری