غلامی به لغزنده بودن سطح معابر و وجود مه‌صبحگاهی در برخی ازنقاط استان اشاره و بیان کرد: توجه به جلو و رعایت سرعت مجاز، دو فاکتور مهم برای ایمن بودن رانندگان در این شرایط است.

وی تصریح کرد: مسافت توقف در شرایط لغزندگی معابر ممکن است تا ۱۰ برابر افزایش یابد، می‌طلبد رانندگان ضمن توجه به جلو،فاصله طولی را با خودرو جلویی رعایت کنند تا به موقع عکس‌العمل مناسب را داشته باشند/فارس

تدوین:پریساکرمی